Home

 

 

ANBI groot kleur


Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Assen

Collardslaan 2a
9401 GZ  Assen
tel. 0592 31 20 56
e-mailadres:
website: www.pkn-assen.nl

Het RSIN nummer van de Protestantse Gemeente Assen is 8128.55.309

Het KvK nummer van de Protestantse gemeente Assen is 76334856

Het KvK nummer van de Diaconie van de Protestantse gemeente Assen is 76334945

De Protestantse Gemeente Assen zoekt naar wegen om - als deel van de PKN en de oecumenische beweging - solidair te zijn met de wereld veraf en dichtbij. Zij wil hierbij inspirerend zijn voor de mensen om ons heen, dit alles uit het levendige besef ook zelf geraakt en bewogen te zijn door de God van de Bijbel.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten in onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de kosters en kerkelijk werkers in loondienst is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland'.

De leden van de wijkkerkenraden, de algemene kerkenraad, colleges en commissies zijn allen vrijwilliger en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Onder het kopje ´Over ons´ vindt u de button ´downloads´. Onder deze button vindt u de 

Plaatselijke Regeling

Jaarrekening PGA 2020

Begroting PGA 2021

Begroting PGA 2022

Beleidsplan PGA 2018-2022

Begroting Diaconie 2021

Begroting Diaconie 2022

Beleidsplan Diaconie 2017-2021

De ANBI-status van de Protestantse Gemeente Assen (PGA) houdt in dat bijdragen en giften aan de PGA en aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Assen voor de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken.

Toelichting bij de belastingaftrek van periodieke giften aan de kerk.

Zoeken

Komende activiteiten