kerkdiensten 10 december

VREDENOORD EN DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.30 uur: ds. H. van Noord
Organist: Jenny Kloosterhuis
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: Corry van der Molen
Organist: Wietse Meinardi
Morgengebed
De Ontmoeting Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. P. Prins
Muziek: Pieta Broerse
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. W. Kelder, Hoogeveen
Organist: Gea Kikkers

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. P. de Vries, Gieten
Organist: Johan Gerkes

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is:  https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van De Ontmoeting is:  https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is:  https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is:  https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

COLLECTEN
1 Kinderen in de Knel, Myanmar
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Assen
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Assen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. J. Katerberg
VanBoeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. A.W. Riepma
M.m.v. El Elohim
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Noorderlicht Scharmbarg 37
10.00 uur: ds. Leeftink, met tolk
Meer info: doofenkerk.nl

Zaterdag 16 december
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor Van Goghlaan 7, Hoogeveen
15.15 uur: ds. M. Visser
Meer info: doofenkerk.nl