Home

MooiVerhaal 2021 01Onder deze titel hebben de stadswerkers van de PKA een programma voorbereid voor de Adventsperiode. Advent is een periode van vooruitkijken, van hoop en verwachting. Wat zien we als we vooruitkijken en wat zouden we graag willen zien? Een uiterst actuele vraag vanwege alles wat er in de wereld speelt momenteel.
Vanwege corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen is het programma dat elders al in het vooruitzicht gesteld werd enigszins aangepast. Hieronder de versie van 25 november.

Voor de meest recente informatie zie steeds: www.facebook.com/MooiVerhaalAssen.

10 december
De schrijfactie Write for Rights van Amnesty International vindt dit jaar hoogstwaarschijnlijk online plaats. Er worden ieder jaar wereldwijd brieven geschreven ten gunste van mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, hun mening of om wie ze zijn. In de brieven worden machthebbers opgeroepen een einde te maken aan dit onrecht. Je kunt online meedoen, zie www.facebook.com/MooiVerhaalAssen voor de laatste informatie.

Zaterdagmiddag 11 december en daarna
Wat wensen we elkaar in deze tijd toe voor de toekomst? In de weekenden voor kerst zal de bakfiets van de kerk op verschillende plekken in de stad staan. Assenaren kunnen er in gesprek over de toekomst en ze kunnen hun wensen voor elkaar en voor de stad op papier zetten. Deze ‘toekomstkaarten’ krijgen een plek in het centrum van Assen.
Opening bij ’t Forum op het Koopmansplein, 14.00 uur.

Bert Altena, Daniël Kehanpour, Dick Vos

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten