Home

De wijkgemeenten van de PG Assen en de RK Parochie in Assen organiseren elk jaar de actie ‘Vakantiegeld samen delen’.
In mei/juni vragen wij aandacht voor deze actie.

 

Voor wie is deze actie bedoeld?

Mensen met een hoog inkomen ontvangen vaak meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Mensen met een laag inkomen en met financiële problemen hebben moeite om rond te komen. Veelal gaat het om (één ouder-) gezinnen met schuldproblematiek.


U kunt zich vast wel voorstellen dat dit zeker geldt voor de komende tijd waarin o.a. de kosten voor energie en levensmiddelen aanzienlijk zullen stijgen. Bij het wel of niet een dagje uit kunnen gaan of een ijsje in de stad kunnen kopen komen de inkomensverschillen vaak schrijnend aan het licht. Om mensen in deze situatie tegemoet te komen wordt deze actie gehouden.
Ook dit jaar willen we graag mensen in Assen met een financiële ondersteuning verrassen.

Covid-19 is nog niet voorbij!

Gelukkig kan er wel veel meer. Ook dit jaar willen wij in goed overleg met Vaart Welzijn, Humanitas en Budget Support een aantal mensen 'Covid-19-proof' ondersteunen en daarmee verrassen.

Hoe kunt u bijdragen?

Zonder uw bijdrage kunnen wij niets. Daarom doen wij ook dit jaar een oproep voor een gulle gift. Wie mee wil doen kan een deel van zijn/haar vakantiegeld overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0373 7361 26 t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. Assen inz.’ Vakantiegeld Samen Delen’. Het ANBI-nummer is 813612809. Ook kunt u via de Scipio-kerkapp uw vrijwillige bijdrage doneren. Uw bijdrage wordt dan direct voor u geadministreerd.

Graag rekenen we weer op uw ruimhartige bijdrage, net zoals het afgelopen jaar.

Ontvangen donaties worden zorgvuldig en vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Dat geldt natuurlijk ook bij de behandeling van de aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de genoemde organisaties. Bij de screening blijven de richtlijnen van de Voedselbank uitgangspunt. De mensen die in aanmerking komen zitten altijd onder deze normen, als gevolg van extra ziektekosten, schuldsanering of om een andere reden. Namens deze mensen alvast hartelijk dank!

Informatie over doneren en het aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor ondersteuning treft u hier aan.

De Werkgroep ‘Vakantiegeld Samen Delen’.

 

 

Zoeken

Komende activiteiten