Home

AsserBachCantatesDe maandelijkse kerkmuzikale serie Musica pro Deo in de Asser Adventskerk begint dit jaar met een cantatedienst waarin cantate Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21 van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd. Dit muziekstuk  behoort tot diens meest uitgevoerde cantates. Naast de vier vocale solisten heeft het koor een groot aandeel in deze cantate. Het zingt o.m.:

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott!
Denn ich werde ihm noch danken

Uitvoerenden
ds Helene van Noord, voorganger,
koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Hoite Pruiksma,
organist Wietse Meinardi
en de vocale solisten Christy Luth, sopraan
Henrieke Janssen-Ensing, alt
Han Warmelink, tenor
Bert van der Wetering, bas.

De cantatedienst in de Adventskerk, Lindelaan  Assen-oost is op zondag 28 januari a.s. om 16.00 uur.

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten