Home

CMA 01Op zondag 28 januari zal er in de Jozefkerk weer een Welkomdienst worden gehouden. Het thema van de dienst is: “Hou het simpel ”.
Voorganger is ds. R. Koopmans uit Assen.
Vocale medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor Assen (CMA) o.l.v. Bert Duijst.
Het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve.

Wie neemt u mee? Iedereen  is van harte welkom.
De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang, om 18.45 uur

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten