Home

struikeltekstenPreken over vreemde en lastige bijbelteksten
Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, opdrachten die inhumaan zijn - het staat allemaal in de bijbel. “Daar kan ik niets mee” hoor je mensen dan ook zeggen als er weer zo’n tekst aan de orde is. In de komende zomerperiode gaat een aantal voorgangers in de Protestantse kerken van Assen en Vries opnieuw de uitdaging aan om over een van die struikelteksten te preken.

 

Het rooster is als volgt:

● 17 juni Cham veroordeeld? Witte mensen superieur en zwarten vervloekt? (Genesis 9 : 18-27)
In hoeverre geeft de bijbel aanleiding tot een onderscheid van het ene volk ‘boven’ het andere? We kijken naar wat dat betekent voor ons als gelovigen nu, in onze verhouding met mensen van een andere huidskleur en/of religie dan wijzelf.
De Bron, ds Esther Struikmans

● 24 juni Religie en geweld
Als iemand beweert dat het christendom een vreedzame godsdienst is – eventueel in tegenstelling tot andere geloofsrichtingen – heeft hij dan een punt, of is dit slechts wishful thinking? Waartoe roept de God van Israël, de God van de bijbel op? En is Jezus gekomen om vrede te brengen of het zwaard?
De Ontmoeting, ds Esther Struikmans
 
● 15 en 22 juli Simson en zijn vrouwen – een tweeluik (Rechters 13-16)
Iedereen kent Delila, de vrouw die Simson fataal is geworden met haar verleidingskunsten. Maar ze is niet de enige vrouw in Simsons leven geweest. Er waren er wel vijf, ieder met haar eigen rol. We laten het licht op een paar van hen vallen in een tweeluik.
15/7 Opstandingskerk, 22/7 Adventskerk, ds Helene van Noord

● 22 juli Waarom moeten mensen lijden? (Job 38 en 42)
Aan het einde van het boek Job, waarin het lijden van mensen centraal staat, geeft God antwoord aan Job. Maar is het wel een echt antwoord en brengt het ons verder als het gaat om de vraag waarom mensen moeten lijden?
De Bron, ds Peter v.d. Peppel

● 29 juli Gij zult niet echtbreken/pleeg geen overspel? (Exodus 20:14)
Dit gebod is vaak opgevat als verbod om te scheiden. Is dat wel terecht? Hoe streng is Jezus als het gaat om scheiden? Hij doet daarover nogal krasse uitspraken.
De Ontmoeting, ds Peter v.d. Peppel

● 29 juli, 12 en 19 augustus Drieluik Paulus
In drie preken duiken we dieper in de complexe figuur van Paulus. De eerste keer gaat het om de persoonlijke achtergrond van Paulus en over het thema man-vrouw. Anders dan vaak wordt gedacht is Paulus verrassend vrouwvriendelijk. De tweede keer gaan we in op Paulus' ingewikkelde verhouding met zijn eigen afkomst. Hij is Jood maar is dikwijls met de Joden in debat, over de uitleg van de wet en de traditie. Staat Paulus aan het begin van de geschiedenis van het christelijk antisemitisme? De derde keer is het thema Paulus en de politiek. In zijn boeiende leven heeft hij dikwijls met Romeinse politici te maken. Hoe verhoudt hij zich tot de overheid en wat betekent dat voor kerk en politiek vandaag?
Vries, ds Bert Altena

● 5 augustus Zondeval of volwassenwording? (Genesis 3)
Gaat dit klassieke verhaal wel over de zondeval of zou je het veel meer als parabel over volwassenwording van mensen kunnen lezen, zoals die zich in ieder leven voltrekt?
De Bron, ds Peter van der Peppel

● 5 augustus Gastrecht geschonden in Gibea (Rechters 19 en 20)
De vertalers van de NBV plaatsen het verhaal onder een nietsvermoedend kopje, alsof het om een redelijk onschuldig iets gaat. Maar het gaat om misschien wel het gruwelijkste verhaal uit de hele bijbel. Het liefst zou ik mijn ogen er voor sluiten. Maar zo gaat dat niet. Het overweldigende zwijgen over dit gruwelverhaal van Schrift en Kerk moet nodig doorbroken worden.
Doopsgezinde kerk, ds Foekje Dijk

● 12 augustus Wat is dat voor ge-sodo-mieter in de Bijbel? (Gen. 19: 1-29)
Wat is nou precies die sodomie waarom Sodom weggevaagd wordt? Gaat het om homoseksualiteit, zoals lang in de kerk beweerd is? En moet dat inderdaad met vuur en zwavel uitgeroeid worden? Of is er wat anders aan de hand in dit huiveringwekkende verhaal?
Opstandingskerk, ds. Harry Harmsen

● 19 augustus Respect voor je pa en ma..?! (Exodus 20: 12)
'Eer je vader en je moeder': misschien wel een traumatisch gebod voor sommigen. Je moest jezelf klein houden om je ouders groot te maken. Of nog erger. Er is veel leed met dit gebod veroorzaakt. Maar kan dit ook een positieve levensregel zijn? Hoe dan? En ook zonder trauma's: waarom zou je je ouders eren?
De Bron, ds. Harry Harmsen

● 26 augustus De beer is los (II Koningen 2: 19-25)
De profeet Elisa wordt belachelijk gemaakt door een paar opgeschoten jongens. Voor straf worden die opgepeuzeld door beren die uit het bos komen. Wat moeten we in ’s hemelsnaam met zo’n bizar bijbelverhaal?
Opstandingskerk, ds Peter v.d. Peppel

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten