Home

Groene theologieIn een serie van vier avonden lezen en bespreken ds. Bert Altena en ds. Harry Harmsen het boek Groene theologie van Trees van Montfoort. We beginnen woensdag 9 okt., om 20:00 uur in De Bron. Meer info in de Activiteitenkrant en in Kerkblad nr 18. Graag aanmelden uiterlijk 1 okt. bij een van beide predikanten. Van harte welkom om mee te doen met de behandeling van dit belangwekkende en uiterst interessante boek!

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten