Home

SAVE KIAflyer klGedurende de veertigdagentijd, tot op Paaszondag, vraagt de diaconie uw steun voor SAVE in de Indiase stad Tirupur. SAVE is een organisatie die strijd tegen kinderarbeid. In Tirupur werken namelijk veel kinderen in de textielindustrie. SAVE wil dat kinderen naar school gaan. Alleen daardoor zullen de mensen uit de vicieuze cirkel van armoede, uitbuiting en misbruik komen.

Om dit te bereiken is SAVE actief op verschillende terreinen. De organisatie richt zich niet alleen op kinderen, maar ook op de gezinnen waar ze uit komen.

Save is een gesprekspartner van overheden, kledingmerken en vakbonden. Alleen door de gezamenlijke inspanning van álle betrokkenen kan kinderarbeid in de kledingindustrie uitgebannen worden.

SAVE is een partner van Kerk in Actie. Dat geeft ons betrouwbare informatie en zekerheid dat onze steun goed terechtkomt. Met aandacht voor SAVE sluiten we ook aan bij het project ‘Stof tot nadenken’ van de Werkgroep Economie & Geloof, dat zich richt op de weg van onze kleding. Daarbij hoort ook aandacht voor degenen die onze kleding maken.

Als Protestantse Kerk Assen gaan we deze veertigdagentijd Sparen voor SAVE, zodat het werk van deze organisatie door kan gaan!


ACHTERGRONDINFORMATIE

De onderstaande lijst wordt in de loop van de veertigdagentijd aangevuld.

Artikelen Kerkblad Protestantse Kerk Assen

Bronnen van elders

Films 


BIJDRAGEN!

Het diaconale veertigdagenproject SAVE steunen kan:

  1. Via de app Scipio voor de Protestantse kerk Assen. Gemeenteleden kunnen de app downloaden en via de optie ‘Collecte’ geven voor de collecten. De collecten worden per zondag vermeld in de app.
  2. Door een bedrag over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. Actierekening van Protestantse Gemeente Assen.
    Vermeld in de omschrijving: Sparen voor SAVE.

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten