ANBI Gegevens Diaconie

Logo PKA kleur 200x284Al verscheidene jaren werken we in de Protestantse Kerk Assen met een zogenaamde zomerdienstregeling gedurende de schoolvakantie. Ingegeven door de praktijk dat onze vierplekken nauwelijks gevuld zijn en onze voorgangers en andere ambtsdragers (voor een deel) met vakantie zijn, hanteren we een rooster waarin elke zondag twee vierplekken open zijn en de rest gesloten. Een prima gelegenheid om als wijkgemeenten bij elkaar te buurten. Zeker in het licht van de toekomst, waarin de samenwerking steeds groter zal worden is dit een mooi begin. Hieronder het rooster van de komende periode, waarin

alleen de kerkgebouwen genoemd worden die ópen zijn. Voor de bewoners op het GGZ-terrein en overige belangstellenden is er in de Adventskerk gedurende de zomer een morgengebed van 10.00 tot ongeveer 10.40 uur, waarin gemeenteleden van Vredenoord als liturg voorgaan, tenzij de kerkdienst aldaar gevierd wordt.

17 juli: Jozefkerk, ds. Ron Koopmans; De Bron, ds. Elly Veldman

24 juli: Opstandingskerk, past.w. Joke van Beveren; De Bron, ds. Douwe Geertsma

31 juli: Opstandingskerk, ds. Roeland Busschers; Jozefkerk, Daniël Kehanpour

7 augustus: De Bron, Daniel Kehanpour; Jozefkerk, ds. A. Verbeek

14 augustus: Adventskerk, ds. Roeland Busschers; Jozefkerk, ds. Elly Veldman

21 augustus: De Bron, ds. Helène van Noord; Jozefkerk, ds. Ron Koopmans