Contact

Contactgegevens vindt u onder de diverse submenu's van dit menu.

 

Indien geen contactgegevens bij de betrokken contactpersoon zijn vermeld kunt u deze wellicht vinden bij de website van de betrokken wijkgemeente waar de contactpersoon onder valt of decontactpersoon een bericht sturen via de secretaris/scriba van de kerkenraad c.q. werkgroep waar de contactpersoon onder valt.

Algemene Kerkenraad

Kerkrentmeesters

Diaconie

Webbeheer

Jeugdraad

Kerkelijk Bureau

Zoeken

Komende activiteiten