Kerkdiensten 25 februari

VREDENOORD
Opstandingskerk
 Wilgenbeemd 2
10.00 uur: dhr. J. van der Horst
Organist: Henk Simplonius
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: Corry van der Molen
Organist: Pieta Broerse
Morgengebed
* Woensdag 28 februari
19.00 uur: Vesper

DE DRIEKLANK
De Bron 
Einthovenstraat 28
10.30 uur: ds. D. Geertsma
Organist: Wietse Meinardi
De Ontmoeting Vesteplein 5, Kloosterveen
10.00 uur: ds. P. Prins
Muziek: Judith Koster (piano) en Beam Geelkerken (viool)
Taizéviering
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: ds. R. den Hertog, Zwolle
Organist: Gea Kikkers

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. J. van Holten, Nunspeet
Organist: Johan Gerkes

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is:  https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van De Ontmoeting is:  https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is:  https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is:  https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

COLLECTEN
1 Kerk in Actie: Libanon
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

MIDDAGDIENST
Adventskerk ingang Lindelaan
16.00 uur: mw. M. Koning
M.m.v. a-cappellakoor Bragi
Vesper

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. G.H. Kruimer, Wapenveld
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude

VRIJZINNIG ASSEN
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: dhr. J. van der Horst
Organist: Henk Simplonius

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. R. Fortuin
VanBoeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. I.H. van de Peppel
M.m.v. Cantorij Vanboeijen

Zaterdag 24 februari
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor Van Goghlaan 7, Hoogeveen
15.15 uur: ds. E. Kroneman