Kerkdiensten 14 juli

liturgie 400px

VREDENOORD
Opstandingskerk
 Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. H. van Noord
Organist: Dick Dijk
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: Jan Gerrits
Organist: Grietinus Mollema
Morgengebed

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.30 uur: mw. J. van Beveren
Organist: Jenny Kloosterhuis
De Ontmoeting Vesteplein 5
10.00 uur: ds. P. Prins
Muziek: Wim van Heuveln

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. H.C. Marchand, Groningen
Organist: Wietse Meinardi

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is:  https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is:  https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is:  https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

COLLECTEN
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. H.J. Dekkers, Wierden
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. A. Snoek, Driesum

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. A. Troost