Agenda kerkdiensten

PROTESTANTSE KERK ASSEN
10.00 uur: dienst van Palmpasen uit De Bron
Voorgangers: ds. Harry Harmsen en ds. Peter van de Peppel
Organist: Maarten Groen
Orde van dienst: klik op deze link

Deze dienst is bedoeld voor de kerkgangers van alle wijken en wordt uitgezonden via de kerkomroep
maar vanwege overbelasting vragen we u dingend te kijken via Youtube:
voor de Jozefkerk klikt u op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
voor De Bron klikt u op: https://tinyurl.com/kerkomroep-Assen

Mocht het bovengenoemde Youtubekanaal van De Bron niet lukken dan kunt u op 5 april deze link proberen

Er zijn geen kerkdiensten in de Adventskerk, Opstandingskerk, Jozefkerk, De Slingeborgh, De Ontmoeting, Vrijzinnig Assen, Jacobuskerk Rolde, Van Boeijen De Duif, Kloosterakker, De Wijde Blik.

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
Deze dienst kunt u via internet volgen:
17.00 uur: ds. M. Krooneman, Noordhorn

Collecten
1 Diaconie
2 PKN JOP: Jongeren doorleven het paasverhaal
3 Onderhoud gebouwen

Bij de collectes
Nu de kerkdiensten van maart zijn vervallen wordt er in de kerken niet gecollecteerd.
Indien u anders via de collecte zou hebben gegeven adviseren wij u uw gift over te maken naar de bankrekeningen van de kerk
U kunt ook meedoen met de collecten via de Scipio App (menu 'Collecte')

Bij de eerste collecte
Christelijke jongeren hebben het paasverhaal meestal al vaak gehoord. Maar komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit nachtelijke spel met Escaperoom-achtige elementen leven jongeren zich in in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Het spel gaat over winnen en verliezen. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.
De eerst editie van de PaasChallenge was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Draag bij, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan blijven betrekken.

Zie ook https://www.kerkinactie.nl/projecten/jongeren-doorleven-het-paasverhaal en https://vimeo.com/263865821

 

Goede Vrijdag

PROTESTANTSE KERK ASSEN
19:30 uur dienst uit de Jozefkerk.
Voorganger: ds. Ron Koopmans. Organist: Johan Gerkes

Collecte
1 Diaconie

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
Deze dienst kunt u via internet volgen:
19.30 uur: ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk

Pasen

PROTESTANTSE KERK ASSEN
10.00 uur dienst uit de Jozefkerk
Voorgangers afkomstig uit wijkgemeenten van De Drieklank, de Jozefkerk en Vredenoord. Organist: Johan Gerkes

Collecten
1 Kia: Kinderen in de knel
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
Deze dienst kunt u via internet volgen:
17.00 uur: dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

 

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1