Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk
ingang Lindenlaan
aanmelden:
10.00 uur: mw. H. Nienhuis
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
Toegang met coronacheck
10.00 uur: dhr. D. Kehanpour
Organist: Wietse Meinardi

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
, of op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur:
06 342 645
10.30 uur: M. Hazeleger, Beilen
Organist: Wietse Meinardi
De Ontmoeting Kloosterveste, Vesteplein 5

10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Pieta Broerse

JOZEFKERK
Jozefkerk
Collardslaan 2A
Aanmelden: www.jozefkerk-assen.nl
10.00 uur: dhr. H. Binnekamp, Groningen
Organist: Johan Gerkes

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het Youtubekanaal van De Drieklank is: https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Het Youtubekanaal van De Ontmoeting is: https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting
Het Youtubekanaal van de Jozefkerk is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het Youtubekanaal van Vredenoord is: https://tinyurl.com/dienstenVredenoord
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

MIDDAGDIENST
Adventskerk
ingang Lindelaan
16.00 uur: ds. H. van Noord
M.m.v. Asser Bach Cantategroep
Organist: Wietse Meinardi
Toegang met coronachek

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. H. Westerhout, Hasselt
De Bron Einthovenstraat 28
15.30 uur: ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld

COLLECTEN
1 Kerk van en voor het dorp
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk, Rolde
aanmelden: www.jacobuskerkrolde.nl
10.00 uur: ds. J. Bos
VanBoeijen, De Duif
10.00 uur: mw. W. Doornenbal
Deze dienst kan worden bekeken via youtubekanaal VanboeijenTV

Zaterdag 22 januari
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor Van Goghlaan7, Hoogeveen
15.15 uur: ds. A. Lowijs
Met tolk
Meer informatie: doofenkerk.nl
Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten