Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
ONLINE KERKDIENST
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers en ds. H. van Noord
Organist: Nog niet bekend


DE DRIEKLANK
ONLINE KERKDIENST DE BRON

10.00 uur: ds. E. Struikmans
Organist: Wietse Meinardi

ONLINE ADVENTSVIERING DE ONTMOETING
10.00 uur: Daniël Kehanpour en ds. Harry Harmsen

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: ds. R. Koopmans
Organist: Johan Gerkes
Aanmelden: www.jozefkerk-assen.nl of inspreken op voicemail Jozefkerk, (0592) 357 360 tot
do. avond 20.00 uur

De kerkdiensten worden ook via internet uitgezonden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of via YouTube.
Als u de dienst alleen beluistert, kan dat het beste via www.kerkomroep.nl.
Als u de dienst live bekijkt, doe dat dan alstublieft via Youtube. U houdt dan ruimte vrij voor de mensen die alleen maar via een 'kastje' thuis de dienst kunnen volgen én u vermijdt de kans dat u de dienst helemaal niet kunt volgen (omdat het te druk is op kerkomroep. Achteraf kunt u wel kijken via kerkomroep).
Het  Youtubekanaal van De Bron is: https://tinyurl.com/dienstenDeBron
Hete Youtubekanaal van De Ontmoeting is:  https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting
Het  Youtubekanaal van de Jozefkerk is: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live
Het  Youtubekanaal van Vredenoord is: Vredenoord Assen
In de zondagsbrieven vindt u meer informatie over hoe u de diensten kunt volgen.

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. W. van Vreeswijk, Rouveen
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. A. Krooneman, Noordhorn

Zaterdag 28 november
VRIJZINNIG ASSEN
Jozefkerk en Apostolisch Genootschap

14.00 uur: inspiratiebijeenkomst met Foekje Dijk
Organist: Maarten Groen
Meer informatie in de wijkberichten Vrijzinnig Assen in het Kerkblad

COLLECTEN
1 Kerk in Actie, Kinderen in de knel
2 Pastoraat en Eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: mw. H.E. de Boer
Max. 30 personen, aanmelden verplicht, dit kan tot en met de vrijdagavond voorafgaande aan de zondag: www.jacobuskerkrolde.nl 
De kerkdienst wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl
Zoek op ‘Rolde’
VanBoeijen, De Duif
Voorganger: ds. K. Stroop
Deze dienst kan worden bekeken via youtubekanaal VanboeijenTV

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten