Agenda kerkdiensten

VREDENOORD
Adventskerk ingang Lindelaan
10.00 uur: ds. H. van Noord
Orgel: Wietse Meinardi
Opstandingskerk Wilgenbeemd 2
10.00 uur: ds. R. Koopmans
Orgel: Leo Kajim

DE DRIEKLANK
De Bron Einthovenstraat 28
10.00 uur: ds. E.A.R.F. Struikmans
Orgel: Frank van der Meulen
De Slingeborgh Slinge 1
10.30 uur: dhr. F. Folkerts
Orgel: Henk Schultinga
De Ontmoeting Wijkcentrum Kloosterveste, Vesteplein 5
10.00 uur: ds. H. Harmsen
Muziek: Pieta Broerse (piano) en Els Veltheer (viool)
Dienst van Schrift en Tafel

JOZEFKERK
Jozefkerk Collardslaan 2A
10.00 uur: dhr. J. Zijderveld
Orgel: Johan Gerkes

HERVORMDE SIONSGEMEENTE
(GEREFORMEERDE BOND)
De Schulp Buizerdstraat 10
10.00 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland
De Bron Einthovenstraat 28
17.00 uur: ds. F.J.K. van Santen, Kampen

VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN
Doopsgezinde kerk Oranjestraat 13
10.30 uur: mw. F. Dijk

Collecten
1 Diaconie
2 Pastoraat en eredienst
3 Onderhoud gebouwen

ANDERE DIENSTEN
Jacobuskerk Kerkbrink 5, Rolde
10.00 uur: ds. H. Marsman
Vanboeijen, De Duif Hendrik van Boeijenlaan 7
10.15 uur: ds. A.W. Riepma
M.m.v. Cantorij De Duif
De Vierackers Burg. Bothenius Lohmanweg 7
10.45 uur: dhr. T. Kiffers
Nieuw Graswijk Juniperusplantsoen 29
10.30 uur: dhr. C. Tuhumury
De Trans Nooitgedacht
Restaurant, Stroetenweg
10.30 uur: mw. B. Beunders
Witterzomer Recreatiezaal naast restaurant
11.00 uur: ds. J.T. Janssen
M.m.v. Vocaal Ensemble Arioso

Zaterdag 28 april
Dienst voor doven en slechthorenden
Het Oor Van Goghlaan 7, Hoogeveen
15.15 uur: mw. H.J. Haan-de Braal, met tolk

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten