Over ons

Ons geloof is geworteld in de God van de Bijbel en krijgt vorm in en door onze geloofstraditie en geloofsgemeenschap. Vanuit geloof, hoop en liefde worden mensen geraakt. Wij willen rituelen en tradities bewaren die nu en in de toekomst belangrijk zijn om het geloof vorm te geven en over te dragen. Wij willen als geloofsgemeenschap actief deelnemen aan de samenleving.

Duurzaamheid (bijbels: rentmeesterschap) in de brede zin van sociale-, economische- en ecologische duurzaamheid, is voor ons een kernwaarde. We willen ons vanuit ons geloof actief inzetten voor verduurzaming van de samenleving. Ten diepste betekent dat voor ons een aarde, waarop al iets zichtbaar wordt van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid.
Dit voor ogen houdend, zien wij onze visie en missie als volgt:

Visie
Het wezen van het gemeentezijn is drieledig:
Groeien in de relatie met God
Groeien in de relatie met elkaar
Groeien in de relatie met de wereld
Deze drie componenten vormen de basis van de Protestantse Gemeente te Assen en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Missie
De missie van onze gemeente is het vormen van een geloofsgemeenschap voor de dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving.
Wij laten ons daarbij inspireren door het evangelie van Jezus Christus waarin de mens wordt opgeroepen God en de wereld te dienen.

Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad

Diaconie

Diaconie

Jeugdraad

Jeugdraad

Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau

Downloads

Documenten

 

Zoeken

Komende activiteiten