Algemene Kerkenraad

Financiële reserveOnze financiële reserve loopt terug. In de eerdere artikelen hebben we geprobeerd u inzicht te geven in hoe we als gemeente krimpen, vergrijzen en daardoor financiële vraagstukken hebben. Wat we nog wel eens horen, is: ‘maar we hebben toch een groot vermogen?’.

Het vermogen dat we daadwerkelijk kunnen gebruiken is als het ware ons spaargeld dat we concreet achter de hand hebben om tegenvallers op te vangen. Onze financiële reserve is o.a. ontstaan door de verkoop van de pastorieën: stenen omgezet in geld. Omdat we nu meer uitgeven dan we ontvangen, moeten we ons spaargeld aanspreken. Onze financiële reserve neemt dus af. Dat is voor een deel niet erg, maar kan niet onbegrensd. Kerkelijke rekenregels geven een bepaalde ondergrens aan, vooral gebaseerd op wat heet langlopende verplichtingen. Denk aan bijvoorbeeld de salarissen van predikanten. Als de verhouding tussen alle uitgaven en de financiële reserve niet meer in balans is, kunnen geen nieuwe langlopende verplichtingen worden aangegaan.

Uit een landelijke vergelijking blijkt dat onze reserve verhoudingsgewijs flink lager is dan gemiddeld binnen de PKN.*

U begrijpt dat wij op een mooie Kerkbalans 2023 hopen.

Dit is het zevende deel in de serie over de financiën van onze kerk. De vorige zes afleveringen kunt u terugvinden op de website van de PKA: www.pkn-assen.nl.

Reacties zijn welkom:

Gerard Schoep,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Ernst Lutgert,
voorzitter College van Kerkrentmeesters

* De ‘vrije buffer’ is de Algemene Reserve minus de boekwaarde van de gebouwen. De cijfers zijn van ultimo 2020 omdat er van 2021 nog geen landelijke verhoudingscijfers beschikbaar zijn.

Ledendaling Protestantse Kerk Assen
De PKA vergrijst - Is dat een probleem?
Inkomsten Actie Kerkbalans dalen aanzienlijk
Van wie komt de opbrengst van de actie Kerkbalan
Gemiddelde toezegging actie Kerkbalans te laag voor kerk-zijn
Begroting 2023: Onze bijdrage doet er toe!

De begroting vindt u hier.

Zoeken

Komende activiteiten

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.