Algemene Kerkenraad

2023 01 30MeerjarenramingWe hebben u in de vorige artikelen laten zien hoezeer we krimpen, vergrijzen en te maken hebben met grote jaarlijkse tekorten.

In deze grafiek tonen wij u de tekorten die wij in de komende jaren tot 2030 verwachten bij ongewijzigd beleid. Hierbij rekenen we met een jaarlijkse ledendaling van 5%. We houden hierbij ook rekening met de gestegen inflatie en energiekosten.

Het totale tekort tot en met 2030 loopt op tot meer dan € 1.700.000. Onze reserve is daarvoor ontoereikend. We moeten dus werken aan meer inkomsten en minder uitgaven. Ons beleid is er al op gericht om de uitgaven, waar mogelijk, drastisch te verminderen de komende jaren. Voor het verhogen van de inkomsten hebben we te beginnen bij de huidige Actie Kerkbalans heel hard de steun van de gemeenteleden van de Protestantse Kerk Assen (PKA) nodig. Wij rekenen daarbij op uw onmisbare steun om als PKA een levendige en bloeiende gemeente te kunnen zijn en blijven.

Dit is het achtste deel in de serie over de financiën van onze kerk. De vorige zeven afleveringen kunt u terugvinden op de website van de PKA: www.pkn-assen.nl.

Reacties zijn welkom:

Gerard Schoep,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Ernst Lutgert,
voorzitter College van Kerkrentmeesters

Ledendaling Protestantse Kerk Assen
De PKA vergrijst - Is dat een probleem?
Inkomsten Actie Kerkbalans dalen aanzienlijk
Van wie komt de opbrengst van de actie Kerkbalan
Gemiddelde toezegging actie Kerkbalans te laag voor kerk-zijn
Begroting 2023: Onze bijdrage doet er toe!
Financiële reserve

Zoeken

Komende activiteiten

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.