Verslagen AK

Vluchtelingen van Lesbos01 Arendonk Milene vanDe situatie van kwetsbare vluchtelingen op Lesbos blijft ons bezig houden. We kunnen en mogen niet wegkijken, zeker niet in de periode van Advent, waarin we de komst van het Kind van de vrede verwachten. Daarom de oproep aan geloofsgemeenschappen en kerken op om in deze vier weken aansluitend aan hun kerkdienst of samenkomst een korte wake te houden, waarin 500 seconden stil wordt gestaan bij hun lot. De 500 seconden verwijzen naar de breed gedragen oproep vanuit onze samenleving om 500 kinderen op te vangen.
De Bron en Vredenoord doen aan deze actie mee.

foto: Milene van Arendonk, Vluchtelingen van Lesbos, november 2020

De eerste adventszondag 29 november markeert tevens het begin van de nationale collecte voor vluchtelingenkinderen georganiseerd door Kerk in Actie. De laatste adventszondag 20 december valt in het weekend waarin ook de Internationale Dag van de Migrant wordt gehouden (18 december).

Het is een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid die we breed voelen. Maar tegelijk een gebaar vanuit de vaste overtuiging dat het zinvol is om de aandacht op hun situatie vast te houden en de verantwoordelijke politici en bestuurders in ons land bij deze zaak te blijven bepalen. Veel gemeenten, kerken, organisaties verbinden zich in solidariteit met de vluchtelingen. We hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.

De wake kan eenvoudig coronaproof worden gehouden, naar gelang de eigen situatie, ingeleid met een kort gebed, gevolgd door de 500 seconden stilte.
Als we van elkaar weten en delen, dat we op deze manier solidair zijn, over kerkgrenzen heen, versterkt dat de boodschap.

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten