Downloads

Plaatselijke Regeling:

Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente (met wijkgemeenten) te Assen, vastgesteld door de algemene kerkenraad op 22 november 2021.

* Plaatselijke Regeling

Jaarrekening PGA 2020

* Jaarrekening PGA 2020

Begroting PGA 2022:

De begroting is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd in haar vergadering van 2 november 2021.

* Begroting PGA 2022

Beleidsplan 2018-2022

* Beleidsplan 2018-2022

Jaarrekening Diaconie 2020

Jaarrekening Diaconie 2020

Begroting Diaconie 2021

* Begroting Diaconie 2021

Begroting Diaconie 2022

* Begroting Diaconie 2022

Beleidsplan Diaconie 2017-2021

Dit beleidsplan is aangenomen in de vergadering van het College van Diakenen van 20 april 2017 en beschrijft de beleidsvoornemens voor de aangegeven periode:

* Beleidsplan Diaconie 2017-2021

Belastingaftrek giften

De ANBI-status van de Protestantse Gemeente Assen (PGA) houdt in dat bijdragen en giften aan de PGA en aan de Diaconie van de Protestanse Gemeente Assen voor de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken.

* Toelichting bij de belastingaftrek van periodieke giften aan de kerk.

Kosten van trouw- en rouwdiensten

De kosten van trouw- en rouwdiensten zijn vastgesteld op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters van 6 september 2022.

* Kosten van trouw- en rouwdiensten

Folder van het uitvaartteam van de PGA

* Folder van het uitvaartteam van de PGA

Verslagen gemeenteavonden 19 januari en 2 februari 2021

* Verslag 19 januari 2021

* Verslag 2 februari

Zoeken

Komende activiteiten