Diaconie

Hulp en advies
Het stedelijk diaconaal werk richt zich op groepen en individuele mensen die in de stad Assen de weg zijn kwijt geraakt in het zoeken naar hulp of op een dood spoor zitten. Allereerst wordt gekeken of de juiste hulpvraag is gesteld, of de juiste instelling is benaderd. Samen met de hulpvrager wordt gezocht naar de juiste formulering en contact gezocht met de juiste instantie.

Ondersteuning van het wijkdiaconaat
Het college van diakenen bestaat uit 9 leden. De 3 wijkgemeenten wijzen voor dit college ieder 2 diakenen aan. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn boventallig lid.  
Het moderamen bestaat uit:
voorzitter - Tj. Poelman
secretaris - R. Gaasbeek,
penningmeester - 
De taken en bevoegdheden van het college van diakenen zijn in de Plaatselijke Regeling vastgelegd.

 

Prioriteiten zijn:

  • Het vormen en ondersteunen van een werkgroep stedelijk diaconaal werk.
  • Het stimuleren van het jeugddiaconaat.
  • Het ondersteunen van het wijkdiaconaat.

 

Giften
Giften voor de diaconie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL08 RABO 0373 7360 61 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Assen

Zoeken

Komende activiteiten