ZWO
De afkorting ZWO staat voor: "Zending,Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking".
 
Deze commissie vertaalt het landelijke ZWO beleid naar beleid binnen de PGA.
 
De commissie bestaat uit de volgende contactpersonen:
 
Wim Verschoor  --  Opstandingskerk
Willem Kerssies  --  Adventskerk
Daan Kraan  --  Jozefkerk
Dinie Datema, Jan Moesker  --  De Bron
Henny  Janssens  --  De Ontmoeting

Zoeken

Komende activiteiten