Stadswerk

JeugdraadWelkom op de pagina

van de Jeugdraad

 Op deze pagina kan je alle jeugdwerk activiteiten van de PGA terugvinden.

Algemeen

Nieuws van de Jeugdraad

Wil je in contact komen met de jeugdraad dan kan dat via onderstaand e-mailadres.

 

De jeugdraad van de Protestantse Gemeente Assen werkt wijkoverstijgend en wil graag verbindend zijn. We richten ons op de mens en maatschappij en met de nadruk op de christelijke identiteit.Een belangrijke doelstelling van de Jeugdraad is, om binnen de Protestantse Gemeente Assen 'er te zijn voor de jongeren' onder meer door het scheppen van goede condities voor de uitoefening van het jeugdwerk en het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

De doelgroep bestaat uit jongeren van 12-20 jaar. Binnen de wijkgemeentes wil de jeugdraad graag ondersteunen daar waar dat mogelijk is. We willen graag een klankbord zijn voor jeugdactiviteiten binnen de wijkgemeentes en waar nodig kunnen we (mede)financieren. 

Subcategorieën

Zoeken

Komende activiteiten