Diaconaal werker

Dick Vos

Diaconaal werker D. Vos

Halverwege 2019 ben ik aangesteld als diaconaal werker voor de hele Protestantse Gemeente Assen. In die functie – een halve baan – mag ik meehelpen de diaconale opdracht van de gemeente als geheel handen en voeten te geven: omzien naar onze naaste en helpen waar geen helper is. Het gaat in mijn functie vooral om diaconaat dichtbij. Voor diaconaat verder weg laten we ons gewoonlijk vertegenwoordigen door Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

In overleg met de diaconie ben ik betrokken bij de organisatie van activiteiten en projecten ten behoeve van de mensen om ons heen. Daarnaast ben ik actief in het Diaconaal Platform Assen, waarin diverse kerken samenwerken. Ook is het mijn taak de contacten te onderhouden met andere organisaties die zich bekommeren om het welzijn van medemensen. Een mooie combinatie van concrete werkzaamheden en activiteiten die een meer beleidsmatige insteek vragen.
Heel gepast werk ik vanuit het Open Huis, het inloophuis van de Asser kerken aan de Brink. Daar ben ik in de regel aanwezig op maandag en woensdag.

Dick Vos

M: 06 10 695490

Zoeken

Komende activiteiten