De Jeugdraad is op zoek naar goede ideeën!

Geert Warris en Jolanda DukerOnlangs zat ik om de tafel met Geert Warris en Jolanda Duker om ze te interviewen over de activiteiten van de Jeugdraad. Toevallig was dat op hervormingsdag; de dag dat Luther nu vijf honderd en één jaar geleden zijn 95 stellingen aan de kerkdeuren van de slotkapel te Wittenberg vastnagelde. Misschien wel veelzeggend dat we juist op deze dag hadden afgesproken. Immers, het verzet van Luther leidde tot de reformatie, en dat is ook precies wat Geert en Jolanda van plan zijn met de Jeugdraad. Het is tijd voor een frisse wind!

Maar laat ik beginnen met de heer en dame in kwestie voor te stellen. Geert Warris, vader van drie kinderen van 20, 17 en 13 jaar en kerkganger in De Ontmoeting. Hij heeft met het opgroeien van zijn kinderen het hele spectrum gezien; van kindernevendienst, clubwerk en tienerdienst tot jeugdouderling. Sinds dit seizoen is hij voorzitter van de jeugdraad. Zijn opdracht is om de jeugdraad weer op de kaart te zetten en daarvoor heeft hij veel ambitieuze plannen.