Open Huis

Activiteitenkrant inleveren kopijEind augustus zal er weer een Activiteitenkrant verschijnen met het winteraanbod van het seizoen 2019-2020. Kopij voor de Activiteitenkrant kunt u opsturen naar vóór 28 juni. De items mogen maximaal 100 woorden tellen. Voor het insturen is een format opgesteld, informatie hierover kunt u krijgen bij Yvonne Lussenburg, .

Heeft u een passende illustratie, stuur die dan mee, maar let op: illustraties kleiner dan 500 kb kunnen niet worden geplaatst.
Willen jullie bij het inleveren van de kopij (schriftelijk) aangeven dat de contactpersonen toestemming geven voor het plaatsen van hun telefoonnummer en e-mailadres op de achterkant van de Activiteitenkrant?
Als jullie foto’s van personen inleveren, willen jullie dan vragen of zij toestemming geven dat deze foto’s worden opgenomen in de Activiteitenkrant, het Kerkbad en op de website van de Protestantse Gemeente Assen?
De Activiteitenkrant komt uit, met Kerkblad 16, op donderdag 29 augustus.

Ds. Peter van de Peppel en Yvonne Lussenburg

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten