Kerkgebouw

2022 11 25Toezeggingen voor 2022Deze grafiek toont de toezeggingen van aangeschreven huishoudens bij de actie Kerkbalans van 2022, exclusief diaconie.

Dit is het vijfde deel in de serie over de financiën van onze kerk. De vorige vier afleveringen kunt u terugvinden op de website van de PKA: www.pkn-assen.nl. Wat opvalt is dat de toegezegde bedragen behoorlijk variëren want niet iedereen heeft hetzelfde inkomen. Daarom vragen we jaarlijks naar draagkracht bij te dragen. Gelukkig zijn er ook veel leden die meer en zelfs veel meer dan gemiddeld bijdragen. Dat is een teken van solidariteit waar we blij mee zijn.

Daarnaast zijn er leden, die zich niet bewust zijn van het feit dat er meer dan bijvoorbeeld €5,- of €50,- per lid per jaar nodig is om samen kerk te kunnen zijn in Assen. Daarom willen we elkaar hierop attent maken.

Voor de huidige kosten van de Protestantse Kerk Assen (predikanten, kerkelijk werkers, gebouwen, energienota’s enz.) is een gemiddelde bijdrage per huishouden van ongeveer € 260,- nodig. We ontvangen echter gemiddeld € 178 per huishouden. Daardoor hebben wij een tekort van ongeveer €250.000 op de begroting. In de begroting van het komend jaar zien we een net zo groot tekort, ondanks de bezuinigingen die daarin opgenomen zijn. Onze financiële buffer slinkt daarom sterk. We kunnen dat niet lang meer volhouden. Binnen enkele jaren zal er een sluitende begroting moeten zijn. Hiertoe zullen we aan de ene kant nog meer moeten bezuinigen en aan de andere kant met elkaar moeten zorgen voor meer inkomsten.

Wat ook in het oog springt is dat 25% van de aangeschreven huishoudens niet bijdraagt. Een deel van deze leden voelt zich niet betrokken. Een ander deel kan vanwege hun financiële situatie niet bijdragen. Wij willen omzien naar elkaar, naar álle leden. Daarom zullen vanuit het pastoraat en diaconaat het komende jaar deze leden bezocht worden om te vragen hoe het met hen gaat.

Leden die hiervoor de financiële ruimte hebben vragen wij vrijmoedig of zij hun financiële bijdrage voor 2023 willen verhogen om het kerkenwerk van de PKA in stand te houden.

Bij de actie Kerkbalans zullen we een richtbedrag noemen van gemiddeld €200 per volwassen lid. Dat komt ongeveer overeen met de hierboven genoemde €260 per huishouden.

Reacties zijn welkom:

Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad
Ernst Lutgert, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Zie ook:
Ledendaling Protestantse Kerk Assen
De PKA vergrijst - Is dat een probleem?
Inkomsten Actie Kerkbalans dalen aanzienlijk
Van wie komt de opbrengst van de actie Kerkbalans

Zoeken

Komende activiteiten

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.